คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ปภ." จัดงาน ลดภัยพิบัติสากลปี 2560

ปภ. ร่วมกับสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานเนื่องในวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชยพล ฐิติศักดิ์ บอกว่า คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี พ.ศ.2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักของประเทศไทยในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเนื่องในวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชั้นต้น
image beaconimage beaconimage beacon