คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ประกันสังคม" แจงปรับเพิ่มเงินสมทบ

หลัง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจง การปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีพ และสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลัง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจง การปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีพ และสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
image beaconimage beaconimage beacon