คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ตุ๊กตา Black Panther

ประกาศปิดสนามบิน "สกลนคร" ถึง 3 ทุ่มวันนี้

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อประชุมประเมินติดตามและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมภายในท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยมีนางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รายงานสถาการณ์จากการที่กรมท่าอากาศยาน ได้แจ้งประกาศ NOTAM ขอปิดการทำการบิน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. หรือเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน นั้น นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่าอากาศยานสกลนครแล้วสรุปสถานการณ์เบื้องต้นดังนี้1.ขณะนี้ปริมาณน้ำบริเวณ Taxiway A ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ จึงประชุมร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง และแจ้งประกาศ NOTAM ขอปิดการบินที่ท่าอากาศยานสกลนคร จนถึงเวลา21.00น. (วันนี้) โดยจะขอประเมินสถานการณ์น้ำที่คงท่วมอยู่ภายใน และประเมินปริมาณน้ำที่ยังมีการไหลเข้ามาภายในท่าอากาศยาน2.ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ตามที่สายการบินนกแอร์ ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ DD9402/03 ในวันที่29กรกฏาคม2560 เส้นทางดอนเมือง - สกลนคร - ดอนเมือง แล้วนั้น ได้แจ้งขอเปิดเที่ยวบินเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนครพนมแทน ดังนี้-เที่ยวบินที่ DD6406 เส้นทางดอนเมือง - นครพนม เวลา 08.05 - 09.15 น.-เที่ยวบินที่ DD6407 เส้นทางนครพนม - ดอนเมือง เวลา 09.45 - 10.55 น.3.สำหรับในส่วนของถนนทางเข้าท่าอากาศยานที่น้ำลดและเกิดความชำรุดเสียหาย กรมท่าอากาศยานได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวง ส่งเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงสกลนคร มาดำเนิการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นการทำงานแบบบูรณาการณ์ร่วมกันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว4.ในเวลา14.00 น. จะประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พันเอกศุภการ บุพพันธ์ร รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบก29 คุณวัชรพงศ์ ศรีสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่วข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ต่างๆ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำการบินของสายการบินแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานนครพนม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 042-531-571 และสายการบินนกแอร์ เบอร์โทรศัพท์ 042-531-525 หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนคนพนม เบอร์โทรศัพท์ 042-531-586 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon