คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ประกาศพื้นที่วังเหนือเป็นเขตประสบสาธารณภัยสถานการณ์แผ่นดินไหว

อำเภอวังเหนือยังเผชิญกับการเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประชาชนทยอยเข้ามาแจ้งความเสียหาย ล่าสุด มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเสียหายจำนวน72 หลังคาเรือน สถานที่ราชการ 4 แห่ง ศาสนสถาน7 แห่ง ขณะที่ปภ.ลำปาง ชี้พื้นที่อำเภอวังเหนือได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอวังเหนืออย่างต่อเนื่อง รวมมีการเกิดแรงสั่นทะเทือนต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 31 ครั้ง ส่วนที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ ได้มีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวจำนวนหลายราย ทยอยเดินทางนำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นแจ้งความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อจะขอรับการเยียวยาช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฃ้อง ปัจจุบันมีจำนวนบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น รวมแล้วกว่า 72 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนหนึ่งทีมช่างจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำปาง ได้ทำการเข้าตรวจสอบประเมินค่าระดับความเสียหายไปแล้วในบางหลังคาเรือน และจากการลงสุ่มสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายพบว่า บ้านเรือนแต่ละหลังมีความเสียหายมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเสียหายเล็กน้อยอยู่ในระดับสีเขียว คือ สามารถใช้งานอาคารได้ตามปกติ และมีบ้านพักบางหลังคาเรือนที่เสียหายปานกลาง อยู่ในระดับสีเหลือง คือ สามารถใช้งานอาคารได้แบบมีเงื่อนไข และยังคงมีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเสียหาย แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบประเมินอีกเป็นจำนวนมาก ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เรียกประชุมทีมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วย ทั้งที่ว่าการอำเภอวังเหนือ สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทุกแห่ง ร่วมกันลงพื้นที่เร่งทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคารต่าง ๆ รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อจะได้เร่งสรุปวิธีการช่วยเหลือ ประเมินความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จะต้องให้การเยียวยาแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนของการดำเนินการในภาพรวม ด้านร.ท.บำรุง คำไว ปลัดอาวุโสอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ในเบื้องต้นทางอำเภอวังเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ซึ่งพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชน 72 หลังคาเรือน สถานที่ราชการ 4 แห่ง และศาสนสถานอีก 7 แห่ง โดยทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างประเมินค่าความเสียหายว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้าทำการตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะสามารถสรุปได้ว่าสมควรจะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยวิธีการใดอย่างไร อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับในส่วนของการประกาศเขตภัยพิบัติ ขณะนี้ ทางอำเภอวังเหนือได้มีการเสนอเรื่องไปยังจังหวัดแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามระเบียบขั้นตอน ด้าน นายพิเชษฐ์ เอกปาน หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ พื้นที่อำเภอวังเหนือได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว ซึ่งเบื้องต้นเพื่อจะให้ทางหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้ หลังจากนี้หากการช่วยเหลือไม่เพียงพอ หรือเกินอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น ก็จะได้มีการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ ต่อไป . . . . . .

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon