คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ประชาชนหวังเศรษฐกิจปี 61 ดีขึ้น

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ ประชาชนหวังเศรษฐกิจ ปี 61 ดีขึ้น ขณะเดียวกันมองว่าการเมืองไทยยังแตกแยกเหมือนเดิมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,230 คน ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ 48.05 % ประชาชนคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปี 2561 ยังไม่นิ่ง นักการเมืองยังคงขัดแย้ง แตกแยก แตกความสามัคคีส่วน 38.53 % ประชาชนคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจว่า รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ตัวเลขด้านการค้าการลงทุนส่งสัญญาณที่ดี ธุรกิจต่างๆ มีโอกาสมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขขณะที่ด้านสังคม 44.39 % ประชาชนคาดว่า สังคมไทยยังมีปัญหาหลายเรื่องที่รอการแก้ไข เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ความเหลื่อมล้ำ ที่ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลง
image beaconimage beaconimage beacon