คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

"ประชาชน" วางพวงมาลัยและดอกไม้

หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวัง จัดทำซุ้มประดิษฐาน เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก ติดตามบรรยากาศกับคุณอโนทัย สกุลทองหลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวัง จัดทำซุ้มประดิษฐาน เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก ติดตามบรรยากาศกับคุณอโนทัย สกุลทอง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon