คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มือปืนฟลอริดาปิดปากเงียบขึ้นศาลเป็นครั้งที่สอง

ประชุมขับเคลื่อนคมนาคมภาคใต้

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ภาคใต้ ประชุมขับเคลื่อนโครงข่าย เชื่อมโยงการคมนาคม รองรับโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนเช้าวันนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด คือ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อรับทราบแผนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ศาลากลาง จ.ยะลาการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอของนายกฯ ในการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ให้เร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก เพื่อเชื่อมโยงเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปยังภาคตะวันออกของมาเลเซีย รวมทั้งการคัดเลือกโครงการสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2560-2564 จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 3,394 ล้านบาท ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก และ สนามบินเบตง รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยในที่ประชุมจะมีการรวบรวมข้อมูลประสานงานกับกระทรวงคมนาคม ต่อไปทั้งนี้ ในช่วงบ่าย คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล จะได้เดินทางไปนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยะลาที่วัดเวฬุวัน ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมคำนับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมโครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ที่โรงเรียนบ้านโฉลง อ.กรงปินัง ต่อไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon