คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ประธาน กกต. แถลง รายงานผลเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ 90%

ภาพรวมของการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมของผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการในระบบของแรพพิต รีพอร์ท มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 65.96 มีจำนวนบัตรเสียร้อยละ 5.6 มีผู้ลงคะแนนโหวตโน 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 51,205,624 คนได้รับรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน 28 เรื่อง / แบ่งเป็นเรื่องแรก คือการฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวน 28 แห่ง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ลำพูน กรุงเทพ นครศรีธรรมราช นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุบลราชธานี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม่ สมุทรสงคราม นครนายกศรีสะเกษ เชียงราย บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี ลำปางและกาฬสินธุ์ เรื่องร้องเรียนต่อมา คือเรื่องการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว คือชลบุรี และบุรีรัมย์ ผู้ที่ลงทะเบียนที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม มาใช้สิทธิ์และหย่อนบัตรลงในหีบจำนวน 5 รายที่จังหวัดมหาสารคาม ส่วนกรณีผู้แจ้งเหตุมายังหมายเลขสายด่วน 1444 ของ กกต. เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน 90 เรื่องโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยจำนวน 35 เรื่อง / เรื่องที่มีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจำนวน 55 เรื่อง ซึ่งเรื่องต่างๆที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามระเบียบการสืบสวนสอบสวนต่อไป อีกเรื่องหนึ่งคือการรายงานการกระทำความผิดเลือกตั้งมีจำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง คือการแจกเงิน 4 เรื่อง เรื่องการข่มขู่ให้ลงคะแนน 1 เรื่อง เรื่องการจำหน่ายสุรา 1 เรื่อง เรื่องสวมสิทธิ์การเลือกตั้งอีก 1 เรื่อง ส่วนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 110,004 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.7 มีกรณีการคัดแยกซองใส่บัตร พบว่าบัตรเลือกตั้งหน้าของนิวซีแลนด์มาไม่ทันการคัดแยกโดยประสบปัญหาดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม คณะทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ส่งคาร์โก้ของสายการบินนิวซีแลนด์ จากนั้นวันที่ 21 มีนาคม สายการบินนิวซีแลนด์ส่งให้กับสายการบินไทย / กระทั่งวันที่ 22 มีนาคม ตรวจสอบแล้วพบว่าถุงเมย์ หรือถุงที่ใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ตกค้างอยู่ที่นครโอ็คแลนด์ และนำส่งมายังประเทศไทยในวันที่ 23 มีนาคม จึงถึงการบินไทยในช่วงค่ำ ณ ขณะนี้ยังอยู่ที่คลังสินค้าการบินไทย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังกล่าวขอบคุณผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งยังขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon