คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

"ประมงตรัง" ร่วมเคลื่อนไหวต้านอียู

นายกสมาคมประมงกันตัง จ.ตรัง นายสฤษพัฒน์ ภมรวิศิษย์ บอกว่า ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตรัง ได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการประมงจังหวัดตรัง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติต่างๆของเรือประมงขนาดใหญ่ และการปฏิบัติกับลูกจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายที่เข้าร่วมประชุมได้สวมใส่เสื้อต่อต้านอียูด้วย หลังจากที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีมติร่วมกันที่จะแสดงออกในการต่อต้านสหภาพยุโรป หรือ อียู ด้วยการนัดสวมใส่เสื้อที่มีข้อความต่อต้านอียู ในวันนี้ (21กย.) ) เพื่อประท้วงสหภาพยุโรปหรืออียู เนื่องจากผลที่อียูเข้ามากำกับขีดเส้นออกกฎ แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย สร้างความเสียหายต่อภาคการประมงไทยอย่างรุนแรง หลายแสนล้านบาท โดยขาดการควบคุมและแก้ไขปัญหาจากสภาพจริงภายในประเทศ ทำให้ธุรกิจประมงไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งๆที่ตลาดการค้าอาหารทะเลของไทย ไม่ใช่ตลาดอียู แต่เป็นตลาดเอเชีย ภาพรวมเรือประมงต้องจอดประมาณ 30 - 40%ธุรกิจแพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำทะเลได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายแห่งต้องหยุดดำเนินกิจการ ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการประมงในจังหวัดตรัง นัดดีเดย์สวมใส่เสื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ และเรือที่มีอยู่ก็ออกทะเล และยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนต่อต้านอียู ทุกรูปแบบสำหรับจังหวัดตรัง มีแพปลาได้รับผลกระทบหลายแห่ง โรงงานปลาป่น หยุดดำเนินการกิจการแล้ว 1 โรง ธุรกิจต่อเนื่องประมงต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งเครดิตทางการเงิน แย่งชิงวัตถุดิบเนื่องจากเข้ามาน้อย ส่วนเรือประมงในจังหวัดตรังต้องจอดหยุดเดินเรือแล้วกว่า 50%ต้องขาดแคลนแรงงานภาคการประมงกว่า 1,500 คน ดังนั้น ภาคประมงในจังหวัดตรัง จึงพร้อมร่วมมือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนต่อต้านอียูทุกรูปแบบ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon