คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผอ.เขตประเวศ แจงตลาดนัดสวนหลวง

ปรับยุทธศาสตร์ "นม" รับมือ FTA ไทย-ออสเตรเลีย

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งปรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลังคณะรัฐมนตรีทบทวนเอฟทีไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มโควตานำเข้านม 10%ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ระบุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปรับปรุงยุทธศาสตร์ ปี 2560-2569 หลังมีการทบทวนความตกลงเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย โดยเพิ่มโควตาการนำเข้านมผงขาดมันเนยอีก 10% โดยมีอัตราภาษีนำเข้า 0% ซึ่งอาจกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนมของไทยแผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของไทย เป้าหมายคือเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตน้ำนม 4% ต่อปี เพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศมากกว่า 20 ลิตรต่อคนต่อปี

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon