คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

ปรับเป้าส่งออก โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6

สภาผู้ส่งออก ปรับเป้าส่งออกปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 หวังมูลค่าส่งออกต่อเดือนเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกได้ปรับเป้าการเติบโตของมูลค่าการส่งออกปีนี้เป็นเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 5 ซึ่งหากการส่งออก 4 เดือนที่เหลือของปีมีมูลค่าเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 6.9 ส่วนเงินบาทที่แข็งค่าถือเป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด ขอให้เอสเอ็มอีซื้อประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon