คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปริญญาคนจน

รางวัลแห่ความทุ่มเท อดทน และไม่จำนนต่อความยากจน แม้วันรับปริญญาครอบครัวจะไม่มีเงินเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี แต่หนุ่มคนนี้ก็นำใบปริญญามาถ่ายรูปพร้อมหน้าครอบครัวที่อย่างเต็มภาคภูมิ

ถัดไป

กำลังเล่น: วันนี้

รางวัลแห่ความทุ่มเท อดทน และไม่จำนนต่อความยากจน แม้วันรับปริญญาครอบครัวจะไม่มีเงินเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี แต่หนุ่มคนนี้ก็นำใบปริญญามาถ่ายรูปพร้อมหน้าครอบครัวที่อย่างเต็มภาคภูมิ

ปริญญาคนจน

โลโก้ Dailymotion Dailymotion

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Dailymotion

เพิ่มเติมจาก Dailymotion

image beaconimage beaconimage beacon