คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปลูกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศล

นายอำเภอเมืองระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี เป็นประธานในพิธีปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมชาวบ้านจาก14ตำบล จำนวนกว่า 300 คน ร่วมในพิธี นายทวีป บอกว่า การจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในตำบลตะพงทั้ง14ตำบล สร้างการมีส่วนร่วมแสดงความสามัคคี และความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย โดยตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองแผ่นดิน ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน โดยชาวบ้านกว่า 300 คน ได้มาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองด้วยมือของตัวเองจำนวน 4,000 ต้น รอบเสาธง หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เพื่อให้ดาวเรืองบานสะพรั่งเหลืองอร่ามหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระหง่าน ให้ประชาชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
image beaconimage beaconimage beacon