คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

ปลูกพริกอินทรีย์ส่งขายต่างประเทศ

เกษตรกรพลิกวิกฤติแล้งปลูกพริกอินทรีย์ 3 ไร่ สร้างรายได้ส่งขายต่างประเทศ มีรายได้ตลอดฤดูการผลิตกว่า 120,000 บาทในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้หลายพื้นที่ต่างประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านไม่มีน้ำในการทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มปรับตัวหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย นายวิเชียร และนางฉวีวรรณ ชีช้าง สามีภรรยา เกษตรกรบ้านบ้านก่อฮาง ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ใช้พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกพริกอินทรีย์ส่งขาย สู้วิกฤติภัยแล้งโดยการนำสารชีวภาพมาใช้ สามารถลดต้นทุนในการผลิต ราคาสูงกว่าพริกทั่วไปถึง 3 เท่า ที่สำคัญยังเป็นสินค้าส่งออก ไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป ด้วยนางฉวีวรรณ กล่าวว่า ครอบครัวตนเองได้นำเอาสารชีวภาพมาใช้ในการปลูกพริก โดยปรับเปรียบวิธีการปลูกและดูแล ทำให้ขายพริกได้ในราคาสูงกว่า การปลูกพริกใช้สารเคมี ถึง 3 เท่าตัว ปัจจุบันขายพริกสดในราคากิโลกรัมละ 71 บาท ในขณะที่พริกทั่วไปขายได้เพียงกิโลกรัมละ 20 บาท เท่านั้น สำหรับพริกแห้งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 300 บาทส่วนพริกแห้งที่ใช้สารเคมีจากสวนทั่วไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท การปลูกพริกแต่ละรุ่นจะสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานถึง4เดือน เฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ รวมระยะเวลา 4 เดือน มีรายได้เฉลี่ย 120,000 บาท ต่อฤดูการผลิต ขึ้นกับราคาพริก หากราคาสูงจะได้มากกว่านี้ อากาศยิ่งแล้งราคาพริกขยับขึ้น การปลูกพริกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในช่วงที่ขาดแคลนน้ำ เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย แมลงศัตรูน้อย ปลูกง่าย การดูแลไม่ยุ่งยาก และสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานถึง 4 เดือน.

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon