คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัส "คนกับช้าง" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ว่า "ช้างป่า ควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ในป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างแหล่งอาหารเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้าง..." ช้างป่าแก่งกระจาน ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เริ่มจากปัญหาเถาวัลย์หลากหลายสายพันธุ์ แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และก่อนจะบานปลายไปกระทบกับระบบนิเวศวิทยา และวิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการหากินตามธรรมชาติ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ระบุว่า พื้นที่ในแนวป่าตามถนนระยะทางกว่า 200 กม. เกิดปัญหาเถาวัลย์ปกคลุมลักษณะคล้ายแหขนาดใหญ่ เหมือนเป็นป่าเถาวัลย์ไปแล้ว สร้างปัญหาให้กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์เรือนยอด เช่น ชะนี ค่าง ลิง แม้กระทั่งนกเหยี่ยวที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ ไม่ยอมใช้พื้นที่ราบ เนื่องจากหวาดกลัวสัตว์กินเนื้อ เช่น แมวป่า เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ หมาใน การเกิดของเถาวัลย์จึงเป็นปัญหาให้สัตว์เรือนยอดเหล่านี้ต้องทยอยย้ายถิ่นไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอื่น แม้แต่สัตว์ใหญ่ เช่น ช้างป่า หรือสัตว์ที่มีเขา เช่น วัวกระทิง เก้ง กวางก็ ไม่เข้ามาเพราะติดเถาวัลย์เหล่านี้ ความสำคัญของพืช โป่ง และน้ำ ซึ่งเป็นอาหารของช้าง และสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งในปัจจุบัน ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ มีจำนวนลดน้อยลง ที่มาส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากแหล่งอาหารภายในป่าไม่เพียงพอ ผลสำเร็จของโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งผลให้สามารถเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอกับช้างป่าและสัตว์ป่า ให้ช้างป่ามีที่อยู่อาศัยและมีแหล่งอาหาร และป้องกันช้างป่าออกมาบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตร ป้องกันสัตว์ป่าอพยพออกจากพื้นที่ อันเป็นการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon