คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปัตตานีน้ำท่วม 12 อำเภอ

สถานการณ์น้ำท่วมที่ปัตตานี น้ำยังไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ ล่าสุดประกาศภัยพิบัติแล้ว 12 อำเภอ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนฝนยังคงตกในพื้นที่ จ.ปัตตานี และน้ำเหนือจาก จ.ยะลา ยังไหลระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานีจำนวนมาก ล่าสุดปริมาณน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ราบลุ่มจนไม่อาจจะป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ไม่ให้เสียหายได้พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผบ.ฉก.ปัตตานี สั่งทุก ฉก.หน่วยต่างๆ รับผิดชอบทั่วทั้ง จ.ปัตตานี แบ่งสายรับผิดชอบพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชน โดยบ้านเรือนที่ได้รับเดือดร้อนจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมบ้านชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี ได้มอบหมายให้หน่วยเฉเพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 25 ร่วมรับผิดชอบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเอ่อล้นท่วมจากแม่น้ำสายบุรี รวมกับฝ่ายปกครอง พร้อมกำชับให้ปรับแผนการปฏิบัติเป็นช่วยเหลืออุทกภัยเต็มอัตรา ตามแนวสั่งการของ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้รับนโยบายเน้นย้ำจาก ผบ.ทบ.ด้วยขณะเดียวกัน หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานและตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังพบว่า หลายหน่วยมีเพียงน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบ แต่ไม่สงผลกระทบต่อการเป็นอยู่ พร้อมกันนี้ยังสั่งให้ตั้งหน่วยหรือฐานปฏิบัติการต่างๆ คอยทำหน้าที่เป็นที่ประสานงานขอความช่วยเหลือของประชาชน พร้อมทั้งให้หน่วยจัดชุดแพทย์ออกตรวจโรคให้ความช่วยเหลือ และแจกจ่ายยาสามัญให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งก็มีการออกช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีการสำรวจตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับที่พ้นน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และให้สามารถอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันที่ตั้ง ตลอดจนให้จัดชุดเดินเท้า ชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยออกตรวจตราและลาดตระเวนเพื่อเป็นการปิดช่องทาง เป็นการกดดันกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ยังคงมีความพยายามฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย ถึงแม้จะมีการลงนามความร่วมมือยุติเหตุการณ์ความไม่สงบ ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม "BRN" ในประเทศมาเลเซียในช่วงวิกฤตน้ำท่วมจนขณะนี้ก็ตาม อีกทั้งแจ้งให้ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งในที่สูงรองรับน้ำเหนือที่ยังคงไหลระบายลงสู่ทะเลอยู่อย่างต่อเนื่องและระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นและหากเกิดน้ำทะเลหนุนจะยิ่งส่งผลให้น้ำที่เกิดวิกฤตเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วม จ.ปัตตานี ล่าสุด ปภ.ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้ง 12 อำเภอ ความเสียหายเป็นวงกว้างและรอผลการสรุปด้านต่างๆ ในที่ประชุมร่วมกับนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอในช่วงบ่ายนี้
image beaconimage beaconimage beacon