คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปิดทาง "ยิ่งลักษณ์" อุทธรณ์คดี

วันนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง มีผลใช้บังคับ ซึ่งทำให้อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ถูกศาลฎีกานักเมืองพิพากษาจำคุก 5 ปี จะต้องมายื่นคำร้องอุทธรณ์ด้วยตัวเอง และการหลบหนีไปไม่มีอายุความ จึงต้องหนีตลอดชีวิตพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง มีสาระสำคัญ โดยเฉพาะ ม.17 เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง ดำรงตำแหน่ง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ใด พ้นจากตำแหน่ง หรือคำพิพากษามีผลให้ผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด 6 อุทธรณ์หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หรือวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ม.25 การดำเนินคดีอาญาเมื่อได้ยื่นฟ้องคดี ต่อศาลแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกดำเนินคดี ไม่ให้นับระยะเวลาที่จำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความม.61 ในกรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะ ยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ขณะที่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีชัย ฤชุพันธุ์ ยืนยันว่า การอุทธรณ์ของยิ่งลักษณ์ ต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนการนับอายุความก็ยึดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2558 มาตรา 74/1 คือไม่นับอายุความดังนั้นหากหนีไปนานแค่ไหน เมื่อกลับเมืองไทยก็ต้องมารับโทษ 5 ปี และแม้รับโทษครบตามกำหนดแล้ว ก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วย เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเล่นการเมืองไว้ หากใครผิดกฎหมาย ป.ป.ช.
image beaconimage beaconimage beacon