คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

"ป่าชุมชน" ทางออกปัญหาบุกรุกป่า

หลายคนมักคิดว่านโยบายทวงคืนผืนป่าคือการขับไล่ชาวบ้านออกจากป่า ซึ่งนั่นกลับสร้างปัญหาความขัดแย้งตามมา ล่าสุดทางกรมอุทยานใช้แนวคิดของสืบ นาคะเสถียร ในการสร้างป่าชุมชน เป็นป่ากันชนไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเพิ่ม ติดตามจากรายงาน คุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยชาวเขาเผ่ามูเซอกลุ่มนี้ อาศัยอยู่กลางอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มาแต่ดั่งเดิม แต่ด้วยการทำไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมา ทำให้ต้องถางป่า กินพื้นที่หลายร้อยไร่ รวมทั้งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่งเสริมโดยกลุ่มนายทุน ก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้พื้นที่ป่าลดลงการแก้ปัญหาล่าสุดของกรมอุทยาน ที่ได้นำแนวทาง ส่วนหนึ่ง ของสืบ นาคะเสถียรมาใช้ ก็คือการทำแนวป่ากันชน ทีเรียกว่า ป่าชุมชน ทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลง โดยไม่ต้องขับไล่ชุมชนออกจากป่าแต่เมื่อคนต้องอาศัยอยู่ในป่า ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะชาวเขา ที่เริ่มต้นจากการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด อย่างครอบครัวนี้ ที่หันมาเลี้ยงแกะ และปลูกผลไม้ยืนต้นในป่าชุมชน สร้างรายได้พอเลี้ยงปากท้องการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดปัญหาการบุกรุกจากชาวบ้าน กลายเป็นหนึ่งในแนวทาง ที่ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเสนอ กำหนดให้เป็น นโยบายสาธารณะที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่ในป่า กับเจ้าหน้าที่ มีขึ้นอย่างต่อเนื่องและนุนแรง แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ลง จะความพยายามสร้างกติกาใหม่ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนต่างๆ รวมถึงพระสงฆ์ ทำให้ปัจจุบัน รัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นป่าเพิ่มขึ้นมาได้ถึง .... และตั้งเป้าให้ทั้งประเทศ มีพื้นที่ป่าถึง ร้อยละ 40

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon