คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผบก.ป.จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.พ. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น ณ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ และบริเวณโดยรอบ โดย พล.ต.ต.จิรภพ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 462 คน โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณโบสถ์พราหมณ์ ตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ทำความสะอาดรอบกำแพงวัดสุทัศน์และลานเสาชิงช้า ทำความสะอาดวัดสุทัศน์และพระพุทธรูป พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ประชาชนจิตอาสามีความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน . . . . . . .

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon