คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผบ.ทร.ทำบุญ วันกองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องใน "วันกองทัพเรือ" ประจำปี 2560 ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ รวมถึงอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อาทิ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ , พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ , พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ , พลเรือเอก สถิรพันธ์ เกยานนท์ เข้าร่วมพิธีทั้งนี้ หลังเสร็จพิธีสงฆ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยังหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อปล่อยนกและพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สก และปลานิลสำหรับความเป็นมาของ วันกองทัพเรือ นั้น สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กับได้พระราชทาน พระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ความว่า "วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า" กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
image beaconimage beaconimage beacon