คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผลสำรวจ วัยรุ่นพังงา ใช้ เน็ตประชารัฐ มากที่สุด

มีการลงพื้นที่สำรวจ ความสำเร็จของ โครงการเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดพังงา ที่เวลานี้ทำให้ 61 หมู่บ้าน 7 อำเภอ เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและว่าวัยรุ่นใช้บริการมากที่สุดสถิติจังหวัดพังงา ประไพ พุกงาม ลงพื้นที่บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อติดตามการใช้งาน บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่เรียกกันว่า เน็ตประชารัฐ เป็นโครงการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว ไปสู่หมู่บ้าน ที่มีการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง และไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยเบื้องต้นพบว่า กลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่บริการมากที่สุดรองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน สุกัญญา ประสงค์กิจ บอกว่า หลังจากโครงการเน็ตประชารัฐ เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี พบว่าทางสมาชิกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์ในการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ที่ได้ใช้ไม่ว่าจากการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆในการศึกษา และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองในการเสียค่าใช้จ่ายเติมเงินค่าบริการจากเครือข่ายของภาคเอกชนรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้ ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสจากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
image beaconimage beaconimage beacon