คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผลักดันร่าง พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ

สคร.เผยร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสากิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของ สนช.โดยยังมีประเด็นความเห็นที่แตกต่าง อย่างเช่น ในเรื่องการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับหลักการในวาระแรกแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการ และรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ยังมีข้อกังวลในร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นการลดสัดส่วนรัฐวิสาหกิจจากมติ ครม.เดิมที่กำหนดสัดส่วนรัฐวิสาหกิจไว้นำไปสู่การแปรรูปซ่อนเงื่อน จะเป็นขั้นตอนการพิจารณา สนช.แต่จุดมุ่งหมายไม่เกี่ยวกับการแปรรูปแต่ต้องการนำระบบธรรมมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานรัฐข้อกังวลต่อมาคือการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือซุปเปอร์โฮลดิ้ง ที่ดูรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัท ว่าจะเป็นการให้อำนาจบรรษัทวิสาหกิจมากเกินไปหรือไม่ โดยได้มีการชี้แจงว่าบรรษัทวิสาหกิจนี้ไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดกรอบกติกาอื่นๆ นอกเหนือจากอำนาจตามสัดส่วนการถือหุ้น และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้น ข้อกังวลเหล่านี้ สนช.กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ สนช. แต่ภาพใหญ่มีเป้าหมายเดียวกันคือการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ เพิ่มความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ หวังว่าภายในปีหน้ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถนำมาใช้ได้จริง
image beaconimage beaconimage beacon