คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"บิ๊กช้าง" เมิน "แอมเนสตี้ฯ"

ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ของดีกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองล่าม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาร้าหลากหลายจนติดตลาด สร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยรายได้จากขายปลาร้าทุกชนิดทำเงินให้กลุ่มได้มากกว่าเดือน 60,000 บาทประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองล่าม ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นางทองม้วน ศรีทัศยศ บอกว่า ในอดีตบ้านหนองล่ามเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากทุกปี ชาวบ้านจึงใช้วิกฤตช่วงน้ำท่วมจับปลามาทำปลาร้าทั้งกินเองและส่งขายชุมชนใกล้เคียง ต่อมาได้มีแนวคิดรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพผลิตปลาร้า เป็นรายได้เสริม โดยมีทางจังหวัดให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และหาตลาดให้ พร้อมจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2548 โดยมีคณะกรรมการบริหาร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบานสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการเป็นผู้สนับสนุนเครื่องมือและเทคนิคการถนอมอาหาร ให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยรายได้จากขายปลาร้าทุกชนิดทำเงินให้กลุ่มได้มากกว่าเดือน 60,000 บาท

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon