คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ผู้ว่าฯ สงขลา" ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่บ้านรัดปูนตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคให้กับประชาชน เนื่องจากฝนที่ตกหนักลงมาทำให้มีน้ำท่วมผิวจราจร ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจำนวน 235 ครัวเรือน ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านยังจมอยู่ในน้ำและมีความลึกเกือบ1 เมตร ขณะนี้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นั่งเรือลงพื้นที่หมู่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงแก่ชาวบ้านในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 200 ครัวเรือน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงต้องอพยพเคลื่อนย้าย โค กระบือ ไปไว้บนที่สูง จึงมีปัญหาขาดแคลนหญ้าสดและฟางอัดก้อน
image beaconimage beaconimage beacon