คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผ่านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก

คลังเผยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก รอลงราชกิจจาฯ ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พรชัย ฐีระเวช บอกว่า ร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจานุเบกษา ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากและขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน ลดเวลาคืนเงินจาก 120-160 วัน เหลือ 30 วัน ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะสถาบันการเงินมีปัญหา แต่เพื่อให้ประชาชนมั่นใจหากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะสามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ฝากเงิน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินแห่งอื่นได้
image beaconimage beaconimage beacon