คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สรรพากรชี้ตลาดรายได้ 18 บ.ไม่ผิดปกติ

ฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

จากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน //อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง //อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก //อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน และอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว เพิ่มเล็กน้อย เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาเกษตรกรได้เก็บกักไว้ทำนาปีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 5 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 12.077 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.140 ล้าน ลบ.ม. จากเดิมที่จะมีฝนตกที่มีปริมาณน้ำรวม 11.937 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ขณะนี้มีปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 50.20อ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำในอ่างเหลืออยู่มากที่สุดคืออ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว มีปริมาณน้ำ 3.835 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 95.90 % รองลงมาคืออ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน มีปริมาณน้ำภายในอ่าง6.042ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 77.50 % ส่วนอ่างที่มีปริมาณเหลือในอ่างน้อยที่สุด คืออ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน มีปริมาณน้ำภายในอ่างเพียง0.754ล้าน ลบ.เมตร หรือคิดเป็น 8.80 % ของความจุเก็บกัก

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon