คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

"ฝนหลวง" เร่งเติมน้ำเขื่อนสำคัญ เริ่มที่ "ลำตะคอง"

แม้หลายพื้นที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม แต่น้ำในเขื่อนสำคัญทั่วประเทศ ยังมีน้ำใช้การได้น้อย กรมฝนหลวงฯ จึงเร่งปฏิบัติเติมน้ำในเขื่อนที่มีน้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงช่วงฤดูแล้ง เริ่มที่เขื่อนลำตะคองเป็นที่แรก คุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์ ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปติดตามกันแม้หลายพื้นที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม แต่น้ำในเขื่อนสำคัญทั่วประเทศ ยังมีน้ำใช้การได้น้อย กรมฝนหลวงฯ จึงเร่งปฏิบัติเติมน้ำในเขื่อนที่มีน้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงช่วงฤดูแล้ง เริ่มที่เขื่อนลำตะคองเป็นที่แรก คุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์ ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปติดตามกัน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon