คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"บุรีรัมย์" พ่าย "เจจู" คาบ้าน 0-2 ศึกเอเอฟซีฯ

พบชุมชนควายแห่งใหม่มีสมาชิก 600 ตัว

ปศุสัตว์อำเภอครบุรี นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย บอกว่า ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ถือเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรทำการปศุสัตว์ด้วยการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการที่จะผลักดันให้ตำบลจระเข้หิน เป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมกระบือพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงกระบือให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไปโดยหลังจากนี้จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กระบือที่ถูกต้องเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนกระบือที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรวม 124 ราย มีจำนวนกระบือกว่า 600 ตัวปศุสัตว์อำเภอครบุรี นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย บอกว่า ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ถือเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรทำการปศุสัตว์ด้วยการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการที่จะผลักดันให้ตำบลจระเข้หิน เป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมกระบือพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงกระบือให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไปโดยหลังจากนี้จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กระบือที่ถูกต้องเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนกระบือที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรวม 124 ราย มีจำนวนกระบือกว่า 600 ตัว

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon