คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พบสารพิษใน 'สาหร่ายอบกรอบ'

ฉลาดซื้อเผยสาหร่ายทะเลอบกรอบพบการปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน อย.1ตัวอย่าง ขณะที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่าตกมาตรฐานทุกตัวอย่าง. ซึ่งทางมูลนิธเพื่อผู้บริโภคจะเสนอ อย.ให้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานแคดเมียมในสาหร่ายพร้อมบริโภคให้เทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สารี อ๋องสมหวัง เปิดเผยถึงผลการทดสอบตะกั่ว-แคดเมียม ในสาหร่ายอบกรอบยอกนิยม ทั้งหมด 13 ตัวอย่าง จากห้างสรรพสินค้าและตลาดของฝาก พบ การปนเปื้อนของตะกั่วในผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบ 11 ตัวอย่าง. มี2 ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อน. ส่วนการปนเปื้อนของแคดเมียม พบ1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย. โดยพบปริมาณแคดเมียม 2.34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกำหนดการปนเปื้อนสูงสุดแคดเมียมในอาหารบางชนิด ข้อที่1(5) ที่กำหนดให้ สาหร่ายพร้อมบริโภคในสภาพแห้ง สามารถตรวจปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมได้สูงสุดไม่เกิน2มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม. แต่ถ้าเทียบมาตรฐารผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้สามารถพบปริมาณแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.2 มก./กก. ปรากฎว่า ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบนั้นไม่ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง สำหรับพิษของสารตะกั่วถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดอาการเฉียบพลันและเรื้อรังคือ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ขณะที่เด็กจะมีความเสี่ยงสูง เพราะจะมีการดูดซับสารตะกั่วในลำไส้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนแคดเมียมอาจจะส่งผลต่อ ปอด ตับ ไต กระดูก ระบบสืบพันธุ์ หลอดเลือด หัวใจ และยังถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นประชาชนควรบริโภคสาหร่ายอบกรอบในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมต่อวันเกินจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของโลหะหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว.

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon