คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พบเชื้อรา ในนมโรงเรียนและนมธรรมชาติ แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไทย

ทุกวันนี้ประชาชนบริโภคนมเฉลี่ย 18 ลิตร/คน/ปี ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงได้ทำการทดสอบสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทิกซินเอ็มวัน ในนมโรงเรียน และนม ธรรมชาติ พบว่าทุกตัวมีสารพิษเชื้อราอะฟลาทอดซิน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยผลทดสอบปริมาณสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน ในนมโรงเรียนและนมธรรมชาติจากร้านค้าทั่วไปทั้งหมด 27 ตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มนมโรงเรียน 14 ตัวอย่างและกลุ่มนมรสธรรมชาติจากห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ 13 ตัวอย่าง. โดยการตรวจพบในครั้งนี้พบว่า ทุกตัวมีสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวันสูงสุด 0.08 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และต่ำสุดน้อยกว่า 0.03 ไมโครกรัม/กิโลกรัม แต่ก็ยังถือว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารรสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529 ที่กำหนดให้มีการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินได้ไม่เกิน 20 พีพีบี หรือ 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และมาตรฐานโคเด็กซ์ กำหนดไม่เกินให้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัมถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน.อย่างไรก็ตาม การพบสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน สามารถพบได้ในน้ำนมและผลิตภัณฑ์น้ำนม จัดเป็นสารพิษที่ร้ายแรงต่อมนุษย์ เพราะปริมาณของอะฟลาท็อกซินเพียง 1 ไมโครกรัมสามารถทำให้เกิดการกลายเป็นแบคทีเรีย และทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ หากได้รับสารอย่างต่อเนื่อง

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon