คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

พม.สัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

คณะผู้แทนจากกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการีคณะผู้แทน พม. ได้นำเสนอนโยบายภาครัฐบาลด้านสังคม ภารกิจกระทรวง พม. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 โทรได้ทั่วโลก ศูนย์์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม การเรียนรู้ประสบการณ์การกระทำผิดของหญิงไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างแดน คณะผู้แทน พม. ได้สนับสนุนให้เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป รัก สามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน ก้าวไปด้วยกัน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon