คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

"พม."เปิดโครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน

พม. จับมือ กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย นำมาวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้เหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยสานต่อตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี(พ.ศ. 2559-2568) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมในทุกมิติ โดยบูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดย ธอส. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดทำโครงการแอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home for All" ขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการต้องการมีบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone หรือ Tablet ในระบบ Android และ iOS พร้อมทั้งสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจในครั้งนี้ ไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดหาอุปทานที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างทั่วถึง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon