คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พม.เร่งช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้าประเวณี

กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางป้องกันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสียหายจากการค้าประเวณีทั้งในและต่างประเทศ.อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศเพื่อสร้างพลังเครือข่ายประชารัฐในการหาแนวทางร่วมในการทำงานและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ตรวตราพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งให้การคุ้มครองช่วยเหลือคุณภาพชีวิตผู้เสียหายจากการค้าประเวณีทั้งในและต่างประเทศ. ตลอดจนการแสดงสัญลักษณ์โดยเฉพาะการเดินรณรงค์ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและสตรี.นายเลิศปัญญา บอกว่า ในฐานะหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการค้าประเวณีที่เปลี่ยนไป จำเป็นต้องจัดการประชุมขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายทางสังคมในการคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณี ขณะเดียวกันพร้อมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดการบริการทางเพศด้วย นอกจากนี้ จะเร่งสร้างเครือข่ายโดยใช้กลไกเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการคุ้มครองพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด ด้วยการใช้นโยบายขับเคลื่อน 4 ด้านคือ การป้องกัน การคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมาย และด้านนโยบาย.อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัวการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานทุกภาคส่วนในนามประชารัฐ การให้ความสำคัญในการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี รวมไปถึงการช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวที่น่าภูมิใจ มากกว่า เป็นคำพูดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้คำนิยามว่าประเทศไทยว่า เมืองเซกซ์โลก.
image beaconimage beaconimage beacon