คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ลุ้น กกต.กำหนดวัน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม บอก กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 5 วันนับจากนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยราชวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 175 และ 268 ของรัฐธรรมนูญ พร้อมให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม บอกว่า กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ภายใน 5 วันนับจากนี้ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย วิษณุ เครืองาม บอกว่า ตอนหลังจากนี้ จะให้ กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง และขั้นตอนอื่นๆ ภายใน 5 วัน ซึ่งประเด็นที่ กกต.ต้องทำหลัง พ.ร.ฎ.ประกาศ....ในเรื่องของวันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ว่าจะให้ไปสมัครที่ไหน เพราะจะไม่เหมือนกับแบบแบ่งเขต ที่จะลงเขตไหน ก็สามารถไปสมัครได้ที่นั่น ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ กกต.

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon