คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

พระสงฆ์ลุยน้ำบิณฑบาต

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตร ล้นตลิ่งเอ่อท่วมย่านตลาดเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง กระทบพระสงฆ์วัดวังจิก ในการออกบิณฑบาต เนื่องจากน้ำได้ท่วมถนนในชุมชน ซึ่งเป็นเส้นทางในการออกรับบิณฑบาตร ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซ็นติเมตร พระสงฆ์วัดวังจิกต้องใช้วิธีเดินลุยน้ำในการออกรับบิณฑบาตเพื่อฉลองศรัทธาประชาชนที่รอใส่บาตบริเวณหน้าบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมเช่นกัน โดยการเดินลุยน้ำบิณฑบาตพระสงฆ์ต้องเดินด้วยความระมัดระวังอันตรายจากการลื่นไถลหรือเหยียบสิ่งของที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่ในน้ำ พระลูกวัดวังจิก พระทวี ฐิตวีโร บอกว่า น้ำแม่น้ำยมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่ม รวมไปถึงถนนเรียบริมแม่น้ำซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการออกบิณฑบาต อาตมาและพระรูปอื่นๆต้องใช้วิธีในการเดินลุยน้ำที่ท่วม เพื่อออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้า ซึ่งเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาญาติโยม ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุที่จะออกมารอใส่บาตที่บริเวณหน้าบ้านในทุกเช้า

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon