คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"พระสงฆ์ 210 รูป" เดินลงบันไดรับบิณฑบาต

เมื่อเวลา 07.00น. วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนจำนวนมาก ได้พร้อมใจ กัน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก เคลื่อนลงมาจากวิหาร 4 ครูบา ที่ตั้งอยู่บนดอยพระบาท โดยมีพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 210 รูป เดินลงบันไดนาค 469 ขั้น ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งแรก โดยมีประชาชนเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน และอาหารคาวหวานขนมพื้นเมืองมาตักบาตรยืน 2 ฝั่งถนนเป็นแนวยาวของบันไดนาคที่มี 469 ขั้น ขณะที่บรรยากาศยามเช้าวันนี้อากาศดี ทำให้ทัศนียภาพบนดอยพระบาตรที่วัดพระพุทธบาตรตากผ้านั้นมีความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ ผู้ที่มาทำบุญเป็นอย่างมาก สำหรับวัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีประวัติว่า ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิ ( ประเทศไทยในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่าง ๆ กระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นผาลาด จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้า
image beaconimage beaconimage beacon