คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
คมนาคมเร่ง ร.ฟ.ท.นำหัวรถจักรไฟฟ้าให้บริการ

พระหีบฐานรองพระโกศจันทน์ และพระโกศจันทน์ เสร็จสมบูรณ์

การดำเนินงานจัดสร้างพระหีบฐานรองพระโกศจันทน์ และพระโกศจันทน์ เสร็จสมบูรณ์อย่างวิจิตรงดงาม พร้อมสำหรับการพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ การจัดสร้างครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่ช่างสิบหมู่และจิตอาสาต่างมุ่งมั่นและทุ่มเท นับเป็นชิ้นงานที่มีความสำคัญที่สุดเท่าที่เคยจัดสร้างมาความพิเศษในเชิงช่างศิลปกรรม ชิ้นไม้จันทน์ที่ประดับพระหีบฐานรองพระโกศจันทน์ และพระโกศจันทน์มีมากกว่า 40,000 ชิ้น เพราะองค์พระโกศจันทน์ประดับด้วยเทพนม ส่วนพระหีบจันทน์ประดับครุฑ ใช้ลายเครือเถาครุฑ ในการประดับตกแต่งพระหีบฐานรองพระโกศจันทน์เป็นครั้งแรก มีทั้งหมด 132 ตัว โดยลวดลายเครือเถาครุฑ 1 ตัวนี้ ต้องใช้ชิ้นไม้ในการประกอบมากถึง 99 ชิ้น ด้านพระโกศจันทน์ ลักษณะ 8 เหลี่ยม มีเทพพนมประกอบกับลวดลายจงกลบนพระโกศ ทั้งหมด 64 องค์ เมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วเปรียบเสมือนดั่งองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมา และมีครุฑเป็นราชพาหนะการรวมพลังของเจ้าหน้าที่ช่างสิบหมู่จำนวน 20 คน และจิตอาสาอีกกว่า 80 คน มาจากหลายหลายสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย มาจากทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจกันทำเป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน มุ่งมั่นตั่งใจทั้งแรงกายและแรงใจ ให้เกิดเป็นผลงานชิ้นเอก ทุกกระบวนการได้บันทึกเป็นองค์ความรู้ เป็นแนวทางสำหรับให้ช่างรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มจัดสร้างจนเสร็จสิ้นกระบวนการนับว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของนายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรคนนี้ ที่ผ่านการถวยงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิง มาแล้วถึง5พระองค์ และมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่9 เป็นแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิต และการก้าวเข้าสู่อาชีพช่างศิลป์จนถึงทุกวันนี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon