คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"รอยส์" ซัดชัยพาดอร์ทมุนด์เฉือนกลัดบัค 1-0

พศ.ประกาศห้ามพระชุมนุม "ธรรมกาย"

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกประกาศ ห้ามพระร่วมชุมนุม "วัดพระธรรมกาย" โดยให้ความร่วมมือตามคำสั่ง คสช.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกประกาศแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีของวัดพระธรรมกาย ว่า จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยขอความร่วมมือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาในทุกจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังพระภิกษุสามเณรในทุกจังหวัดว่า ให้งดการเดินทางมาร่วมชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ วัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบเนื่องจากจะมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีมติมอบสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ดำเนินการไปตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2544 เรื่องการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมหาเถรสมาคม และระเบียบมหาเถรสมาคม ให้เจ้าคณะใหญ่ทุกหนปฏิบัติพร้อมกับเจ้าคณะทุกระดับทุกกรณีให้เป็นที่ยุติในเขตปกครองแต่ละหน และมอบผู้แทนมหาเถรสมาคมจำนวน 3 รูป เข้าไปให้การสนับสนุนดำเนินงานของเจ้าคณะใหญ่หนกลางเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกเป็นตัวกลางประสานไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างวัดกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ว่าสุด พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและพระวินยาธิการ สนับสนุนในการร่วมปฏิบัติภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดธรรมกาย บริเวณจุดคัดกรอง ประตู 7 ประกอบด้วย / เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง / เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี / พระสนธิชัย ปสนนจิตโต / พระครูปทุมธีรคุณ / พระใบฎีกานิรันดร์ นรินโท / พระครูวิวิธ กิจจาทร / พระครูพิศาล ธรรมานุวัตร พระมหาชิต ฐานชิโต / พระครูศรีพิสุทธิคุณ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon