คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พาณิชย์คุมเข้ม ตรวจราคาทุกวันช่วงช็อปช่วยชาติ

พาณิขย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าทั่วประเทศ หลังกระแสข่าวค้าปลีกฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช็อปช่วยชาติ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค.อธิบดีกรมการค้าภายใน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร บอกว่า ช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช็อปช่วยชาติ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. ทางกรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ราคาจำหน่ายสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะช่วงที่มีโครงการ ช้อปช่วยชาติ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยหากประชาชนพบเห็นแจ้งได้ที่ 1569 ทั้งนี้หากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาของค้าปลีก ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆว่ามีผู้ประกอบการค้าปลีกบางรายฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสินค้าบางชนิดสูงขึ้น เพื่อจำหน่ายในช่วงเวลาที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ โครงการช้อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 วัน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน จึงขอชี้แจงว่าหากผู้ประกอบการค้าปลีกปรับราคาจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการช้อปช่วยชาติที่ต้องการให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและไม่เป็นไปตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มอบให้กรมการค้าภายในจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่ในห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลาของโครงการช้อปช่วยชาติด้วย และอาจเป็นการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ และผู้ประกอบการค้าปลีก จำหน่ายสินค้าและบริการราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และห้ามไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข่าวดังกล่าวและจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ราคาจำหน่ายสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะช่วงที่มีโครงการ ช้อปช่วยชาติ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ.-สำนักข่าวไทย
image beaconimage beaconimage beacon