คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พาณิชย์คุมเข้ม ร้านจำหน่ายสุรา-ยาสูบ

กรมการค้าภายใน ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจร้านจำหน่ายสุรา-ยาสูบ หลังประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ป้องกันร้านค้าปรับราคาขึ้นสูงเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภคอธิบดีกรมการค้าภายใน นันทวัลย์ ศกุนตนาค บอกว่า กรมได้ส่งสายตรวจเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุราเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาและขายสินค้าในราคาสูงเกินจริงทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว รวมทั้งการปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่าย สามารถร้องเรียนมาที่กรมผ่านสายด่วน 1569 และช่องทาง อื่นๆ โดยกรมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และในกรณีกักตุนสินค้า กรมจะส่งข้อร้องเรียนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาตรวจสอบดำเนินการกับ ผู้ทำผิดต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon