คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พาณิชย์ตั้งเป้า "เกษตรอินทรีย์" โต 20%

พาณิชย์กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้ามูลค่าตลาดเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี จากปัจจุบันมูลค่าตลาดประมาณปีละ 2,700 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ ระบุ เกษตรกรในหลายพื้นที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจริง กระทรวงฯได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 เป้าหมายคือผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลกสูงถึง 3 ล้านล้านบาทต่อปี ในแต่ละปีขยายตัวเฉลี่ย 20% จึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ซึ่งกระทรวงฯตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี จากปัจจุบันมูลค่าตลาดประมาณปีละ 2,700 ล้านบาท
image beaconimage beaconimage beacon