คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พาณิชย์แจง สินค้าไทย 11 รายการ ไม่ได้ถูกสหรัฐแบน

พาณิชย์แจง 11 รายการสินค้าไทย ถูกกักหลังพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานเป็นปกติของการตรวจสอบสินค้าเข้าสหรัฐ ไม่ได้ห้ามนำเข้าสินค้าไทย แนะเอกชนปรับปรุงการผลิตตามมาตรฐานอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ชี้แจงกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA ออกประกาศเตือนและกักกันสินค้าไทยจำนวน 11 รายการ หลังตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งเข้าสหรัฐฯไม่มีคุณภาพ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ว่า เป็นเหตุการณ์ปกติที่มีการออกประกาศของ FDA สหรัฐฯ ที่จะเตือนและกักกันสินค้าที่มีสารอันตรายปนเปื้อน หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่ FDA กำหนด แต่ยืนยันไม่ได้มีกรณีห้ามนำเข้าสินค้าไทยที่อาจนำไปสู่ Import Ban และมีบริษัทที่ไม่ผ่านการตรวจน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯทั้งนี้เน้นย้ำผู้ผลิตผู้ส่งออกเข้มงวดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งทางกรมฯ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้ความรู้พัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon