คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พาณิชย์แนะรุกตลาดไอทีกัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการไอทีรุกตลาดกัมพูชา หลังมีการเติบโตสูงจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ บอกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริการด้านไอทีของกัมพูชาเติบโตเพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสขยายตลาดในกัมพูชา โดยผู้ผลิตและผู้ให้บริการไทยควรวางแผนส่งออกและเข้าไปให้บริการรองรับที่ผ่านมากัมพูชาได้พัฒนาและและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงประชากรกัมพูชามากกว่า 45% ของจำนวนประชากร 15 ล้านคน และยังพบว่ารัฐและเอกชนในกัมพูชาได้นิยมนำแอพพลิเคชันมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon