คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

"พาณิชย์" ผนึกค้าปลีกใหญ่ดันเอสเอ็มอี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ "ธุรกิจไทยโตไปด้วยกัน" กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการผลิตสินค้าภายในท้องถิ่น สินค้า OTOP สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ หรือ สินค้า GI มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแล ให้พัฒนาศักยภาพจากโครงการต่างๆ ใน 6 กลุ่มสินค้า เร่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือนี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon