คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"พาณิชย์ - เกษตร" จับมือพลิกโฉม "เกษตรสมัยใหม่"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กกฤษฎา บุญราช ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมมอบนโยบาย "มิติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกโฉมสู่ภาคเกษตร 4.0 ที่เป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ ไทยจะเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม คือไม่ผลิตขายกันแบบสดๆอย่างเดียว แต่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำ อีกด้านคือการเชื่อมโยงสู่การตลาดทั้งระบบดั้งเดิมและการค้าออนไลน์
image beaconimage beaconimage beacon