คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"พาณิชย์" เตรียมแผนแก้ "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

อธิบดีกรมการค้าภายใน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร บอกว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะนี้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ขายได้ราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ทางกรมฯจึงได้ดำเนินแนวทางบริหารจัดการ เช่น ขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มปริมาณการรับซื้อ การแก้ปัญหาติดคิวที่หน้าโรงงานรับซื้อ และการเพิ่มช่องทางพิเศษให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการสินชื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 1,500 ล้านบาทมั่นใจโครงการและแนวทางดังกล่าวจะช่วยดูดซับผลผลิตได้
image beaconimage beaconimage beacon