คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พิจิตร - เตรียมการจัดงานวันมะม่วงโลก

พิจิตร -เตรียมจัดงานวันมะม่วงโลก มะม่วงชาละวันคุณภาพดีวิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสงเสริมให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันการกินมะม่วงนานาชาติ การแข่งขันตำมะม่วงรสชาติและ มีการประกวดผลมะม่วงที่สวนผลไม้คุณภาพบ้านวังทับไทร ม.1 ตำบลบ้านวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เตรียมจัดงานวันมะม่วงโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-30เมษายน2562 ณ .บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในวันนั้นจะมีการแข่งขันการกินมะม่วงนานาชาติ การแข่งขันตำมะม่วงรสชาติและ มีการประกวดผลมะม่วง ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงกินดิบ พันธุ์เพชรบ้านลาด มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศและมะม่วงพันธ์แปลก ผลโต . ตลอดการจัดงาน มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลมะม่วง สินค้าแปรรูปจากมะม่วง สำหรับการจัดประกวดมะม่วงในครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ว่ามะม่วงของจังหวัดพิจิตรมีหลายหลายสายพันธุ์และมีคุณภาพที่ดี สำหรับจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกมะม่วงประมาณ 27,500 ไร่ มีเกษตรกรประมาณ4,905ครัวเรือน พื้นที่ปลูกมากที่สุดคือตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า12,000ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกสร้างรายได้มากที่สุดคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงเขียวเสวย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 700 ล้านบาทต่อปี . และยังส่งขายไปยังตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเชียงใหม่และในตลาดต่างประเทศโดยเน้นการส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งจะให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งผลิตว่าเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรกว่า 95% ได้รับมาตรฐานการรับรองGAPเป็นการการันตีถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะตำบลวังทับไทร ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่ดี

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon