คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พืช....ปัญหาสำคัญระบายน้ำลุ่มปากพนัง

พืชน้ำกลายเป็นปัญหาสำคัญที่จะมากีดขวางการระบายน้ำค้างทุ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ท้องถิ่นจัดหาเครื่องสูบน้ำเสริมชลประทานหลังการระบายเป็นไปอย่างล่าช้าเจ้าหน้าที่ระบายน้ำของสำนักชลประทานที่ 15 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบริเวณประตูน้ำไสหมาก บ้านคลองตาชาย ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ ต.ไสหมาก ต.เชียรเขา อ.เชียรใหญ่และ ต.บางศาลา ต.ชะเมา อ.ปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำปากพนัง เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังคงท่วมสูงการลดของระดับน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าโดยการสำรวจเบื้องต้นตามประตูน้ำและลำคลองไส้ไก่หลายจุดในพื้นที่เต็มไปด้วยพืชน้ำเช่นแพผักบุ้ง แพผักกะเฉด แพผักตบ กีดขวางการระบายน้ำปริมาณมหาศาล โดยข้อมูลของสำนักชลประทานที่ 15 น้ำในพื้นที่สามารถระบายลงสู่อ่าวไทยได้เพียง 29.18 ล้าน ลบ.ม.ต่อวันเท่านั้น
image beaconimage beaconimage beacon