คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 ฉบับ Unseen

ในโอกาสมหามงคล ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในต้นเดือน พ.ค.นี้ ทางหอภาพยนตร์ ได้จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 7 ฉบับที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน เป็นภาพยนตร์ความยาวกว่า 30 นาที ในโอกาสมหามงคล ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในต้นเดือน พ.ค. ทางหอภาพยนตร์ ได้จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาล ที่ 7 ฉบับที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ในชื่อ "Unseen ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7" โดยภาพยนตร์ความยาวกว่า 30 นาทีนี้ จัดทำจากฟิล์มเก่าแก่ ประเภทฟิล์มไนเตรต ที่กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวงบันทึกไว้ ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2468 แต่ไม่ได้ตัดต่อรวมในฉบับฉายจริง หรือ "ฉบับทางการ" ความยาว 15 นาทีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง โดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ เป็นผู้ค้นพบฟิล์มต้นฉบับจากกองฟิล์มราว 500 ม้วน จาก"ป่าช้ากรมรถไฟ" ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ติดต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้รับฟิล์มเหล่านี้ไปเก็บรักษา แต่ก็ไม่เคยได้มีการดำเนินการใดๆ จนกระทั่ง หอภาพยนตร์ ได้รับมอบฟิล์มเหล่านี้มา และจัดทำฉบับ "Unseen" ขึ้น ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดย มดเอ็กซ์ - สัณห์ชัย รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ บอกว่า นี่ถือเป็นมรดกที่คนรุ่นโบราณสร้างไว้ และเหลือให้พวกเรา โดยหลักฐานในรูปแบบภาพยนตร์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในไทย มีเพียงสมัยในหลวงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เท่านั้น ในขณะที่ภาพยนตร์เข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แต่ไม่มีภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ ร. 6 เพราะพระองค์ "ไม่โปรดให้ถ่าย" สมัยรัชกาลที่ 7 จึงเป็นครั้งแรกของสยาม ที่ถ่ายพระบรมราชาภิเษกละเอียดทุกขั้นตอน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon