คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ภาษีน้ำหวานกระทบ "น้ำอัดลม-เครื่องดื่มชูกำลัง"

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ระบุ เครื่องดื่มที่จะได้รับผลกระทบสูงสุด 3 อันดับแรกจากการจัดเก็บภาษีความหวานคือ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผักผลไม้รองประธานกรรมการบริหารและโฆษก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์ ระบุ อัตราภาษีความหวานที่รัฐจะจัดเก็บจากเครื่องดื่มชนิดต่าง จะต้องถูกผลักภาระส่วนหนึ่งไปยังผู้บริโภค ส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายและภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยธุรกิจเครื่องดื่มที่จะได้รับผลกระทบมากสุด 3 อันดับแรก คือ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผักผลไม้ส่วนการที่รัฐมีมาตรการจูงใจ โดย 2 ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2560 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2562 จะยังไม่เพิ่มภาระให้ผู้ผลิต ถือเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว ปรับสูตรเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากไม่ปรับสูตรเพื่อลดปริมาณน้ำตาลในช่วงเวลาดังกล่าว จะถูกคิดภาษีในอัตราก้าวหน้า

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon